Het concept van Yin en Yang en het lichaam

Het concept Yin-Yang is eenvoudig, maar tegelijk ook zeer diepgaand en samen met het concept van Qi een belangrijk onderdeel in de oosterse filosofie en geneeskunde. Het is tevens ook de basis van de Taoïstische filosofie. Het Yin en Yang zijn het tegenovergestelde maar ook aanvullend.

Het symbool Yin en Yang

Het wit deel is Yang en het zwart deel is Yin. In elk deel vind je een punt met de kleur van het tegenovergestelde. Een gebogen lijn scheiden de delen van elkaar.   

Yin en Yang zijn op en neergaande fasen waarin we van een extreem Yin naar een Yin met Yang overgaan, van een Yang met minder Yin en dan naar een extreem Yang. De constante wederzijdse aantrekking en afstoting zorgt voor constante veranderingen dat zich zal manifesteren in wat we het universum noemen.

Hieronder zie je een foto van de evolutie van de vier Yin-Yangstadia

Van links naar rechts : volledig Yang, dan Yang in Yin, volledig Yin en Yin en Yang

Het maximum van verschillende mogelijkheden van de trigrammen geven uiteindelijk een  64 hexagrammen model en vormen de volledige cirkel van het Yin en Yang symbool. Het symbool in zijn geheel noemt men Tai Ji.

Hieronder een foto van de 8 trigrammen  

Het model is een cyclische beweging zoals alles in het leven. De bewegingen van energie zijn gelijk aan leven. Het is niet zo dat het overdag ineens donker wordt, het is een langzaam proces met overgangsfases. Het is ook niet zo dat je van de ene dag op de andere ineens een burn-out of ziekte hebt. Er komen vele signalen vooraleer je er helemaal doorzit of symptomen komen naar de oppervlakte. Een overschakeling in seizoenen neemt ook veel tijd en vooraleer je merkt dat het echt lente is ging er een heel energetisch proces vooraf.

Het Yin en Yang staat voor twee toestanden in het transformatieproces, zo hebben we aanvullend :

Yang : de zon, licht, helderheid, activiteit, warmte, mannelijk element
Yin : de maan, donker, schaduw, rust, koude, vrouwelijke element

Wat bepaalt er nu wat Yin of Yang is ? Er zijn geen absoluutheden, Yin en Yang hangen af van de situatie.

Lao Tzu de Taoistische wijze man schreef het volgende :

“Zijn en niet zijn maken elkaar aan
Moeilijk en niet moeilijk vullen elkaar aan
Lang en kort definiëren elkaar
Hoog en laag zijn tegenover elkaar
Voor en achter volgen elkaar”

Alles bevat Yin en Yang maar die verhouding is nooit gelijk. Alles is Yin of Yang in verhouding tot iets anders. Bijvoorbeeld in het zuiden van Europa is het weer Yang dus warmer tegenover het koudere noorden van Europa, maar het zuiden van Europa is Yin tegenover het hete Afrika. Dus goed te onthouden is dat Yin en Yang steeds in verhouding is tot iets. Het bovenste deel van ons lichaam is Yang tegenover het Ying gedeelte onderaan. Maar in het bovenste gedeelte heb je ook een Yang en Yin gedeelte, de borst kan dan Yin zijn tegenover het Yangere hoofd.

De middellijn in het symbool van de Yin en Yang is steeds in beweging. Soms kan een persoon bijvoorbeeld in een bepaalde fase van zijn leven meer Yang zijn of meer Yin. We hebben zowel Yin als Yang in ons. Een vrouw bijvoorbeeld met veel Yang energie zal een man met meer Yin energie aantrekken om in balans te komen. De energie van Yin en Yang bij elke persoon in de relatie kan veranderen naargelang interne en externe omstandigheden.

Yin en Yang in het lichaam

In het lichaam hebben we 6 Yin meridianen met opgaande stroming en 6 Yang meridianen met neerwaartse stroming. Door de stuwende krachten van Yin en Yang vloeit een Yin meridiaan in een Yang en omgekeerd. Yin meridianen voeden Yang organen en Yang meridianen voeden Yin organen. In elke van de 5 elementen heb je een Yin meridiaan verbonden met een Yang orgaan en een Yang meridiaan met een Yin orgaan.  

Elk orgaan is op een bepaald moment van de dag actiever dan de andere organen. Zie schema hiernaast.

In het lichaam zijn de huid en het oppervlakte Yang en alles binnenin met de organen Yin.

Toepassing van Yin en Yang in een acupressuur-Shiatsu sessie :

In een Shiatsu behandeling kan alles teruggebracht worden naar de basistheorie van Yin en Yang. Men zal het Yang en of het Yin tonifiëren en het Yang of Yin teveel aan energie elimineren in de meridianen en organen. Langs de achterkant van het lichaam stromen de Yang meridianen en deze dienen ons te beschermen van externe invloeden. De Yin meridianen aan de voorkant gaan het lichaam voeden. Een teveel aan Yang energie bijvoorbeeld kan naar het hoofd stijgen. Een persoon met een teveel aan Yang zal het steeds warm hebben terwijl een persoon met een teveel aan Yin het altijd koud zal hebben.   

Een teveel aan koude, vocht, warmte en wind kunnen het lichaam binnendringen en verstoren. Al de symptomen zijn steeds een onevenwicht tussen Yin en Yang.

Het Yin is rust terwijl het Yang actiever is. Yin is groeien terwijl Yang leven geeft. Het Yang transformeert in de Qi, het Yin transformeert in het materialistische.

Al de informatie kan vertaald worden in termen van Yang of Yin

Verandering is ok en balans is in jou.

Yin en Yang steeds alles in evenwicht en harmonie daar gaan we voor.  

Daniël Van Nerom – Shiatsu therapeut